Page 5 - FOOD TAIPEI MEGA SHOWS 2022
P. 5

1F     Ground Level Floor Plan

                JIAN HAI FOOD LESHAN CHARGING CHIEH PAH JIN SHINE
                      FARM WASHING
                CHUN LIN NEXT AREA CICILIANO AREA HSIANG JI HUE
               I1316 I1320 I1324 I1326 I1332 J1302 J1304 J1306 J1310
                                    LARIAY
                             YOUNGER
    SHIN                  MI         CAOLY PARTNERS
    SYH                  SHENG
    I1303                I1329     J1204  J1210 J1212
    YUAN
    FERNG
    I1204
                          NH
        GUAN      ZHEN      PIN I1229 FOODS GREAT MILK HWA
        NAN      FANG  TOKAI  CHUANG OKAMURA EASTERN SPRING GUNG I
    TAIWAN I1108     I1305  I1122 I1126 I1230 J1104 J1110 J1112
    ANYATPE
    I1104
    FUN                     CHUANG      TREND YUI
    FOOD                    YUAN  GOLDEN  WIN  JEN
    I1103 BEBOP      KING'S    MIKELY I1129     J1109 J1113
    YAN    CHI                    FIELD
    YANG                    FU YI        DONG
    I1004 I1008 CHIAO   COOK     I1026 I1030 J1004  LIDO JYUE
    HOMAO I1010      I1016                J1010 J1012
                      SUPER     CROWN           Frozen & Prepared
    I1003                    CHUAN JI
                       QIN     RELISH
       HSIANG             I0926  I0932 J0904
       LIANG          KUMU            DA DONG      Food
               CHIMEI
       I0908          I0922            J0910       冷凍及調理食品區
       MORE LEE TAH          KO-FWU        HAW-DI-I
       RICE               FISHES   JIA HO           Assorted Food
       I0808 I0810   I0816     I0826     J0804  J0810
                                           綜合食飲品區
                                           Beverages
                        GREAT
         YUAN              WALL                 茶/酒/咖啡/其他飲品區
    HAN    JIN     JNY     I0726
    DIAN                 HUA                   Association Pavilions
       ISEI CHUANG          CHENG  WASHING  AN-SHIN
                           AREA
    I0604 I0608 I0610  I0616     I0630                  產業公協會區
                      TAIWAN AGRICULTURAL FOOD &
    JIN                 BIOTECHNOLOGY COALITION         Media & Service
    TIAN                  PROJAC JAFON FONGO YU
                            JING
        FUGUO
    I0603          POULTRY    I0627 I0629 I0631 J0601        媒體及服務區
                         FOOD
    KOU FU           SALE     HE JIM DOCTOR JIN JIALONG
    I0504  I0510     I0516      I0528 I0530 I0502 J0506
    FISHMAN
    I0406
        BIOKING    HONG    JUST PING       SHINN DA
    k-seafood LEGUALITY       CHAMPION CHUANG USHARE HSI-HO NAN
                 YU                  HUANG
    I0404 I0408 I0410  I0416   I0424 I0428 I0432 J0404 J0410 J0412
                           GLORY
                                CHENG
                     YOUNG TENYU
               PING SHIMMER I0423 HUEI I0427 J0401 J0403 CHIA J0407 LAND
                              NAN
                           OCEANIA
                                HUNG
               ROUN    ANDOLINA CHENG RICH TFSIA  YOUNG
                        NEW
                           HI
    TFMPA         I0316 I0320 I0324 I0328 J0302 J0304 J0310
                TAIWAN FROZEN SEAFOOD INDUSTRIES ASSOCIATION
                         BILLION
               LIAN SHUN LI AN COUNTRY YUANSHAN WEN’ S GREAT
                      SHIN
                  YI
                  I0319
               RUEY SUMITOMO I0323 WAN I0327 J0301 U HUNG J0307 GEM HUNG
                        BAI XIAN WU
    I0204         I0216 I0220 I0224 JIA J0202 J0204 J0208 OCEAN J0216
               SHIN HUAZHI
       NAIF       RONG WANG  BROTHERS TOSEI SUNNY FORTUNE HOLDER YANG
                      YEN
                                LUCKY
                      &
                           SEA
                                    LI
                              LIFE
     I0106        I0116 I0120 I0124 I0128 J0102 J0104 J0108 J0112
            Visitor
          Entrance I                        Visitor                    Visitor
                                      Entrance J                  Entrance K
                                                                        MRT
                                                                        Station
                                                                        Exit
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10