Page 18 - FOOD TAIPEI MEGA SHOWS 2022
P. 18

1F



     Ground Level Floor Plan






       Assorted Food           Equipment & Accessory     Overseas Exhibitors
       綜合食飲品區
                                       外商區
                        設備用品展
 1F

                                   LUNG
                                       YUAN
                            HARADA
                                     BEANS
                                NEW
                                              HOUSE
                                              FOODS
                                   BASE
                                     GROUP
                                 AREA
                                                   WORLD
                            TAIWAN
                               Q1206 Q1208
                            Q1202 SUN E BRIDGE WASHING Q1212 Q1214 Q1216 JER HANCHU Q1224 JIOU CHU COSMOS
                              Q1204
                                         Q1209
                                                   Q1232
                                                Q1228
 Ground Level Floor Plan                                        WASHING
                                                     AREA
                                     FULI
                            EASTFOOD LUYU LONG VILDROP FARMERS KING NOODLES UNCLE TAI
                                LIFE
                                FIELD
                            Q1201 Q1203 Q1205 Q1211 Q1213 Q1215     Q1233
                            GREEN NATURAL YU MA JIOU LONG SWEET CHUAN GREENRIZE
                              FARMING
                            FIELD CORPORATION HSIANG TZUANN JAI
                            Q1101 Q1103 Q1105 Q1107 Q1115 Q1119 Q1123 Q1127 Q-YO
                                                    Q1133
                                 TAIWAN
                            LI FU PAO YI WANJIN FOOD NEWS YI-CHIN HUNG TONGQI
                                     CHAN
                              LONG
                                 MAGAZINE
                            Q1002 Q1004 Q1006 Q1008 Q1010 Q1014 OKULIN JONG Q1028 BLACKGARLIC
                                              HSING
                LA
                  S-
                      HOLY
    YAYIN AGT LIGHT TAIWAN PERLA WORLD OCEAN BUYER'S LOUNGE RONG COUGAR TRIPOD
                                 CHYI
          STAR
        MAGIC
    P1002a P1006a P1008a P1010a P1014a P1018a P1024a Q1001 Q1007 Q1012 Q1018 Q1027    Q1034
 KIOSK Badge Pick-Up
 Onsite Registration                            TAI          TUNG
     SAN- MEI                    SHIN   KUEI   YANG SHUN       FU   HERB
                                      PING
     YEH JEN SPLENDID OKIHARU  STEEL       TONG  SHAN  Q0914 JFC TAI  SAUCECO Q0928 GARDEN
                                                 FONG
                             WANG
                                                 GWO
 Registered Visitor Badge Pick-Up P0904 P0906     Q0902  Q0908  Q0913 TAIPEI Q0920 Q0924 Q0927 Q0934
       charging         BUFFALO
       area
       P0905 P0909  P0913                                   TAIWAN
                                                     YIHAI
       SAN
 Visitor Invitation Badge Pick-Up LONG P0814 XUAN P0820 SHAN MAYUSHAN TSAN-HO LONG YI-FENG VIGOR TINTIN Q0834
               RONG
       P0806
   FOR-                       MAI        HOME              DJ
   EVER
   P0802b                      Q0802 Q0804 Q0808 Q0814 Q0818  Q0824  Q0830 Q0831
   㑐⍈     GLOBAL      MIAO-LIN FENG YU     YONG        HONEY
                              FA
   P0801a         CHUNG P0817 P0821 LOLATEK HEN-I Q0803 SHINGRUNG ISHARE BEE     SANCCI
   GINE- ROBOT TOM- VISION  MING POWER        FDA         TOWN
   LEE COUPE ERRY          XING
   P0702c P0704 P0706 P0708 P0714 P0720 P0726 Q0702 Q0704 Q0708 Q0714 Q0718        Q0734
   EVER-
   GUARD
   P0702b
   JEFF- CHIEN MIB                 TAIWAN ROOM             ENTERPRISE MARKETING
   RIN  FA P0705 CHING         SUN    TEMPERATURE    HSIN LIN
       BIN
   P0701a P0703      LAGOON          Q0701   MATSU            ASSOCIATION OF
      FUN -TAI            YANG      YUAN              CHANGHUA COUNTY
   LIVE LEADER                      SHUN
   LONG P0604 P0608   P0614     P0626      Q0604 Q0608 Q0614      Q0624
   P0602c
   XU  GREAT  WINTER-    BUSINESS  STOR    HSIN MIAOLIN   FWUSOW      SIGNWIN   YIKANG
   RUN  IDEA  HALTER     CENTER        HSIN
 Assorted Food P0502c P0504 P0510 P0514 P0526   Q0502 Q0504   Q0514       Q0524    Q0534
                                                    GRAND
      I.D.M. ESLITE          JIEHAUS  C.D.K. SIMPSON HUNG YU             BLOSSOM
   JETWAY CREATIVE                                          GRANGE
               BUYER'S                           TSPA
   P0401b P0403a P0405a         P0425a   Q0402 Q0403 Q0406  BUYER'S          Q0434
               LOUNGE
   XIN-LI-               GIYU                LOUNGE           SUNNEX
   KANG                 KOKUSAI
      CHUANG SHEN-GJYA         HENG        CHUANG'S
      JIE               LEONG HANG HSIANG-GI LYTONE KINGTAY
 Equipment & Accessory P0302a P0304 P0308 P0314 P0324 P0326 CHANG          Q0324    Q0334
   TRIPLA
                                                    QING
   P0301b                      Q0301 Q0302 Q0308 Q0316            HE
 Overseas Exhibitors CHUAN INNO- CHUAN
   YU
   P0301c                 WINNING                    KOKUMORI   Q0333
   GOLD  LEADER
   APOLLO           CHENG              SHIN    DASHINE           GRAIN
   P0202a P0204      P0214     P0226   KANPAI MACROSCOPIC HORNG FUFANN  Q0224    JANE
   TOP
   BUYER
   P0201b                      Q0109 Q0202 Q0208 Q0210 Q0216        Q0232
      LU   BATH-        SIMPLE YUAN
     TENG  CODE FAD  U-CHAIN SUNLIFE YANG        YI                 LUSTRATION
     P0203  P0209 P0211 P0113 P0221 P0223   BETTERFOODY DOSHEE  ANYONG     BAMBOO ARCHEEN LIFE
                                 SHIANG
                            Q0105 Q0102 Q0108 Q0116     Q0124  Q0130 Q0134
                            SHAN SHIN FOREVER DONG RICE   CHANGHUA CHENG
                            SHUI ME HWA SWEETY YUAN HOUSE  MUSHROOM YUAN
                                  SUGAR
                            Q0101 Q0103 Q0107 Q0115 Q0119  Q0123 Q0127
            Visitor
          Entrance P
                                           Visitor
                                          Entrance Q
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23