CENS Global Pass > ไทย > เฟอร์นิเจอร์

เฟอร์นิเจอร์ / ไทย

เฟอร์นิเจอร์
Tung Tien Enterprise Co., Ltd.
ลูกล้อ, ล้อ, ล้อบอล, ล้อเลื่อนสำหรับการแพทย์,
ลูกล้อเฟอร์นิเจอร์ OA, ลูกล้อสำหรับอุตสาหกรรม


ตั้งแต่ก่อตั้งขึ้น ในปีพศ. 2518 บริษัท Tung Tien Enterprise Co., Ltd. ได้ทุ่มเท
เพื่อผลิตล้อประเภทต่าง ๆ และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำสำหรับสินค้านี้ในไต้หวัน
ปัจจุบัน บริษัทได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ลูกล้อหลายประเภท กว่า 6 จนถึง 7 ล้าน
ชิ้นในทุกปีโดยมีจำนวน 60% ได้ส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ผู้ผลิตที่ยอดเยี่ยม
สามารถจัดการกับคำสั่งซื้อ OEM (รับจ้างผลิตสินค้า) ด้วยความสามารถในการผลิตที่ทันกำหนดเวลาและกำลังการผลิตที่เพียงพอ และด้วยความรู้ที่ได้สะสมอย่าง มากกว่า...
Loading
China Economic News Service
CENS.com